Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ZAMOŚCIU

mjr Sylwia Niedzielska - Popek

 

tel.: 84 638 76 01

fax.: 84 639 50 47

email: zk_zamosc@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej