KIEROWNIK

ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

 

  

kpt. Zbigniew Tomiałowicz

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej