Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W SŁUPSKU

 

 

kpt. Andrzej Martyka

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej