Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

ppłk Jakub Niekrasz

Tel./Fax: (52) 588-81-68 / (52) 588-82-20

E-mail: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej