ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

ppłk Tomasz Balant

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

kpt Przemysław Dymski

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej