Kierownik oddziału zewnętrznego

kpt. Tomasz Szcześniak

Tel.: (52) 587-44-80 / (52) 587-44-83

E-mail: oz_potulice@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej