Kierownik oddziału zewnętrznego

kpt. Tomasz Szcześniak

Tel./Fax: (52) 587-43-63 / (52) 587-43-62

E-mail: oz_potulice@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej