Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Pionkach

 mjr Mariusz Pastuszko

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej