Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Pionkach

p.o. Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach: ppor. Łukasz Minda

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej