KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

por. Arkadiusz Tutro

email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

telefon: 74 831 31 09

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej