KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

kpt. Arkadiusz Tutro

email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

telefon: 74 837 02 41

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej