KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

mjr Sławomir Bąk

Tel./Fax

77 474 20 64 / 77 474 46 66

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej