Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Łupkowie

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO 

ppłk Janusz Wańcowiat

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jan Sudyk

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO 

ppłk Mariusz Kocaj

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej