Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Łupkowie

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Wojciech Łątka 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Mariusz Kocaj

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO 

ppłk Jan Sudyk

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej