Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Łupkowie

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO 

płk Adam Zarzyczny   

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jan Sudyk

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO 

ppłk Janusz Wańcowiat

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej