Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Waldemar Ciszek

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Marek Filipowicz

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

por. Jerzy Łuc

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jerzy Kmietowicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej