Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Mariusz Kocaj

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Marek Filipowicz

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

mjr  Andrzej Rudy

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jerzy Kmietowicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej