KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

ppor. Daniel Sobieraj

Tel./Fax

77 410 73 81 / 77 415 57 77

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej