KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W GOLESZACH

mjr Tomasz Domankiewicz

Tel./Fax: 44 616 44 12 / 44 616 63 15

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

wersja audio: kierownik

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej