Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE                   Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE

ppłk Marcin Śnieżko                                                                            kpt. Marek Dankowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej