Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE                   Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W KOSZALINIE

kpt. Grzegorz Rybiński                                                                             kpt. Marek Dankowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej