Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie

mjr Marcin Kallas

Tel./Fax: (52) 398-42-96 / (52) 398-48-26

E-mail: Marcin.Kallas@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej