KIERUJĄCY ODDZIAŁEM ZEWNĘTRZNYM W CIĄGOWICACH
Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH


ppłk Anetta Adamiec-Hylla

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej