KIERUJĄCY ODDZIAŁEM ZEWNĘTRZNYM W CIĄGOWICACH
Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH


mjr Przemysław Smolarek

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej