Oddział Zewnętrzny w Chmielowie podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Dębicy

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Norbert Gaweł

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Maźnicki

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jacek Paśko

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej