Oddział Zewnętrzny w Chmielowie podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Dębicy

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Krzysztof Maźnicki

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Piotr Kokoszka

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

-

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej