Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi podlega kierownictwu Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Waldemar Ciszek

Z-CA DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Marek Filipowicz

Z-CA DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jerzy Kmietowicz

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

mjr  Marcin Korzeb

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej