Dyrektor: Jacek Pawłowicz

Zastępca dyrektora: Paweł Szabłowski


Kontakt:
Jarosław Wróblewski
Tel. 22 640 84 79
mail: muzeum@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej