mjr_Cezary_Mecwaldowski.jpg

jpg_20230720_125801_0000.jpg

KOMENDANT
CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
W KULACH

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO
CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
W KULACH

mjr Cezary Mecwaldowski

mjr Dominik Frister

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej