DYREKTOR ARESZTU

płk Krzysztof Mrówczyński

Tel./Fax: 44 616 63 00 / 44 616 63 130

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU

mjr Robert Fijałkowski

Tel./Fax: 44 616 63 00 / 44 616 63 130

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU

mjr Krystian Sobczak

Tel./Fax: 44 616 63 00 / 44 616 63 130

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej