DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

 

 

ppłk Robert Agieńczuk

mjr Mariusz Ajchenlaub

kpt. Jakub Szachnowski

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej