DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

mjr Andrzej Leśniewicz

Tel.: 71 327 24 50

Fax: 71 343 66 10

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

mjr Mariusz Ajchenlaub

kpt. Ryszard Gendziel

kpt. Piotr Frania

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

 

mjr Justyna Wojciechowicz

mjr Marcin Makowski

 

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

 

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

 

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej