DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

 ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

 ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

WE WROCŁAWIU

ppłk Szczepan Ociepa

mjr Henryk Haryk

kpt. Roman Oraczewski

kpt. Justyna Wojciechowicz

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Tel.: 71 327 24 50

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

Fax: 71 343 66 10

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

email: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej