DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

mjr Magdalena Wawrzyk

kpt. Krzysztof Szuszka

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej