DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

ppłk Marek Grocholewski

mjr Rafał Borowiec

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej