DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W WEJHEROWIE

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W WEJHEROWIE

ppłk Maciej Uchman

mjr Radosław Mrozewski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej