DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Nikodem Banaś

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Sławomir Życzyński

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Bartosz Jaroszewski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Dariusz Ogrodnik

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Piotr Szymański

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej