DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Radosław Salak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Adam Wiśniewski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Łukasz Kowalik

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Paweł Pietrzak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Nikodem Banaś

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej