p.o. DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

 

mjr Jerzy Sowa

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej