DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Wojciech Zaręba

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Łukasz Pieńkos

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Piotr Kosewski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Paweł Mitura

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej