DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO


płk Robert Ciesielski

 Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Piotr Szatkowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Roman Goc

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO       

mjr Mariusz Kotas  

 

 

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO    

mjr Cezary Bujak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Dominik Salak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Mirosław Przybysz

po. Z-CY DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Marcin Banaś

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej