DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO


płk Robert Ciesielski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Małgorzata Kozicz

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO       

mjr Mariusz Kotas

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO    

mjr Cezary Bujak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Piotr Szatkowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO


ppor. Mirosław Przybysz

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej