DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO


płk Robert Ciesielski

 

 

 

 

 

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO       

mjr Mariusz Kotas      

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Piotr Szatkowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO    

mjr Cezary Bujak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Roman Goc

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Marcin Banaś

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppor. Mirosław Przybysz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej