DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Radosław Salak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Cezary Bujak

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Aneta Maicka

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Marcin Banaś

 

 

Kierownictwo - audiodeskrypcja

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Grzegorz Milczarczyk

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Zbigniew Śnieg

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej