Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie

kpt. Krzysztof Suchecki

tel.: 89 624 32 03

fax: 89 624 66 23

e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej