DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO                                        

 

ppłk Wojciech Szczudło                                                                                           

tel. 87  565 25 00

e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl    

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Arkadiusz Kawałek

tel. 87 565 25 02

e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl

 

p.o. Z-CY DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Jarosław Kujawski 

tel. 87 565 25 01

e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej