DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO                                        

kpt. Michał Chrościelewski                                                                                             

tel. (87) 565-12-07 wew. 342         

e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl                                                                         

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Arkadiusz Kawałek

tel. (87) 565-12-07 wew. 326

e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Krzysztof Suchowolec

tel. (87) 565-12-07 wew. 343

e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej