DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Ireneusz Łepkowski

mjr Andrzej Ścisłowski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej