DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO - mjr Ireneusz Łepkowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO - por. Piotr Wilk

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej