DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Marek Rzeszótko

mjr Marian Szałkowski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej