DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Juliusz Mirtyński

kpt. Marcin Żak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej