DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Jarosław Lenartowicz

mjr Tomasz Gawlik

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej