DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Marek Berg

ppłk Marcin Śnieżko

mjr Piotr Rynkiewicz

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej