DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Marek Berg

kpt Piotr Rynkiewicz

mjr Marcin Śnieżko

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej