DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Krystian Kulicz

kpt. Andrzej Martyka

mjr Grzegorz Michalak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej