DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Andrzej Fereniec

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Sławomir Życzyński

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Marcin Pawlikowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Małgorzata Kozicz

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej