DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Andrzej Fereniec

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Sławomir Życzyński

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Marcin Pawlikowski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Grzegorz Milczarczyk

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej