ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W NYSIE

Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku

mjr Arkadiusz Komar

Tel./Fax

77 406 83 70 / 77 406 66 99

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej