p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W NYSIE

Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku

kpt. Artur Pikuła

Tel./Fax

77 406 83 70 / 77 406 80

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej