DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

kpt. Łukasz Piotrowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

ppłk Piotr Podeszwa

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

kpt. Sławomir Matuszczak

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

ppłk Tomasz Balant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej