DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

ppłk Bogumił Pachulski

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

kpt. Łukasz Piotrowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

ppłk Piotr Podeszwa

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

ppłk Tomasz Balant

tel. 61 85 68 303

email: bogumil.pachulski@sw.gov.pl

tel. 61 85 68 303

email: lukasz.piotrowski@sw.gov.pl

tel. 61 85 68 303

email: piotr.podeszwa@sw.gov.pl

tel. 61 86 74 020

email: tomasz.balant@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

l

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej