DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

ppłk Bogumił Pachulski

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

mjr Tomasz Balant

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

kpt. Wojciech Dziuba

tel. 61 85 68 303

email: bogumil.pachulski@sw.gov.pl

tel. 61 85 68 303

email: tomasz.balant@sw.gov.p

tel. 61 85 68 303

email:

tel. 61 86 74 020

email: wojciech.dziuba@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

l

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej