Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku

mjr Roman Goc

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej