DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Krzysztof Mrówczyński

Tel./Fax: 44 616 63 03 / 44 616 63 15

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Robert Fijałkowski

Tel./Fax: 44 616 63 03 / 44 616 63 15

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Krystian Sobczak

Tel./Fax: 44 616 63 04 / 44 616 63 15

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej