DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Waldemar Zaremba

                 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Maciej Żurkowski

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej