Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostródzie

kpt. Grzegorz Ślusarczyk

tel. 89 646 02 00

fax 89 646 44 64

e-mail: as_ostroda@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej