DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Mariusz Gąska

Tel./Fax

77 454 56 47 / 77 453 97 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Arkadiusz Idzi

Tel./Fax

77 454 56 47 / 77 453 97 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Magdalena Jankowska - Guściora

Tel./Fax

77 454 56 47 / 77 453 97 41

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej