DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Tomasz Pyra

Tel./Fax

77 454 56 47 / 77 453 97 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Tomasz Jastrzębski

Tel./Fax

77 454 56 47 / 77 453 97 41

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Arkadiusz Idzi

Tel./Fax

77 454 56 47 / 77 453 97 41

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej