Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie

płk Marek Bartnicki

tel.: 89 524 86 00

faks:89 541 25 44

e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl

 

z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie

mjr Grzegorz Ślusarczyk

tel.: 89 524 86 00

faks: 89 541 25 44

e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl

z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie

mjr Grzegorz Bazydło

tel.: 89 524 86 00

faks: 89 541 25 44

e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl

z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie

kpt. Jacek Bloch

tel.: 89 524 86 00

faks: 89 541 25 44

e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej