DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Jacek Wróbel

tel. 81 71 04 401
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Anetta Uniłowska-Dymel

tel. 81 71 04 403
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Elżbieta Woźniak

tel. 81 71 04 404
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

kpt. Tomasz Zając

tel. 81 71 04 402
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej