DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

płk Anna Ausz

tel. 81 71 04 401
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

 

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Adam Ćwikła

tel. 81 71 04 402
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Renata Widz

tel. 81 71 04 403
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Jarosław Pawlik

tel. 81 71 04 404
fax.: 81 74 45 715
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej