DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO                              Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO              

                                                                        mjr Ewa Bartkowska                                                    por. Tomasz Syga                                                                     

 

                                Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO              Z-CA DYREKTORA ARESZT ŚLEDCZEGO

  por. Sebastian Kowalski                                             kpt.  Andrzej Paszko

 

                             Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO          Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO 

        ppłk Marcin Śnieżko                                                      mjr Mariusz Cyc

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej