DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO              Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO              

                                                                             mjr Ewa Bartkowska                                        mjr Bogumił Wacław                                                                    

                                

                   Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO          Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

                     kpt. Grzegorz Rybiński                                        ppłk Marcin Śnieżko                 

 

                   Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO          Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

                kpt. Krystian Kulicz                                                  kpt.  Andrzej Paszko

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej