DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO              Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO              

                                                            ppłk Daniel Mikołajczyk                                             ppłk Mariusz Sas                                                

                                

                   Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO          Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

                   kpt. Grzegorz Rybiński                                           kpt. Marek Dankowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej