DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO              Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO              

                                                            ppłk Daniel Mikołajczyk                                             mjr Mariusz Sas                                                

                                

                   Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO          Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

                   por Grzegorz Rybiński                                           kpt Marek Dankowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej