KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

kpt. Bogumił Filarowski

Tel./Fax

77 487 60 70 / 77 482 28 33

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej