DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Marek Kaczmarski

mjr Mariusz Grabowski

Sekretariat:

tel.: 75 754 03 52

fax: 75 75 326 65

Sekretariat:

tel.: 75 754 03 52

fax: 75 75 326 65

email: as_jelenia_gora@sw.gov.pl

as_jelenia_gora@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej