DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Mariusz Grabowski

mjr Mariusz Mrozewski

Sekretariat:

tel.: 75 754 03 40

fax: 75 75 326 65

Sekretariat:

tel.: 75 754 03 40

fax: 75 75 326 65

email: as_jelenia_gora@sw.gov.pl

as_jelenia_gora@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej