DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Roman Paszko

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

por. Dariusz Żynda

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej