Kierownik Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Dublinach

mjr Ewa Gowkielewicz

tel.  (87) 428 38 48

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej