Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach

mjr. Jarosław Bas

tel.: (89) 754 38 31

fax: (89) 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

 

z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach

mjr. Karol Cwalina

tel.: (89) 754 38 31

fax: (89) 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej