Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach

mjr Jarosław Bas

tel.: (89) 754 38 31

fax: (89) 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

 

z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach

mjr Karol Cwalina

tel.: (89) 754 38 31

fax: (89) 751 00 29

e-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

 

Kierownik OZ w Giżycku

por. Kamil Plaga

tel: 87 428 38 48

fax: 87 428 59 98

e-mail: as_gizycko@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej