DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ppłk Marek Rogoziński

por. Dariusz Sobiech

mjr Piotr Trzciński

ppor. Fabian Mattik

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

 

 

kpt. Maria Skwierawska

por. Dawid Chomicz

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej