DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

płk Artur Król

ppłk Ewa Baranowska

ppłk Leszek Urbanowicz

ppłk Marek Sokół

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej