DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

płk Artur Król

por. Dariusz Sobiech

kpt. Maria Skwierawska

mjr Maja Podolszyńska

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W GDAŃSKU

 

 

ppłk Marek Rogoziński

por. Mariusz Lewandowski

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej