DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

ppłk Robert Witkowski 

 Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

mjr Marcin Kowalski

                                                                                                                                                                                                 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej