DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

ppłk Robert Witkowski 

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ELBLĄGU

kpt. Paweł Łutaj

                                                                                                                                                                                                 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej